, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie,které tepelnou energii získanou z okolního prostředí využívají  k vytápění,ohřevu vody a k chlazení a to v létě, v zimě, ve dne i v noci.

Jsou moderními zdroji vytápění s nízkými provozními náklady a s minimálním negativním vlivem na životní prostředí.Čerpadlo šetří více než 2/3 nákladu na energie a tím šetří také Vaši kapsu,lze říci, že tepelné čerpadlo spotřebovává asi jednu třetinu svého výkonu ve formě elektrické energie a zbývající dvě třetiny tvoří teplo, které je čerpáno ze vzduchu, země,nebo vody.

Nutná počáteční investice je následně vyvážena velmi nízkými provozními náklady.Tato investice může být nyní snížena dotací z programu zelená úsporám.Celkový topný výkon je součtem dvou třetinenergie získané zdarma z okolního prostředí a jedné třetiny  energie dodané,kterou je nutné zaplatitTento zdroj je nejhospodárnější tehdy, když se použije nízkoteplotní topný systém,například s podlahovým vytápěním nebo s deskovými topnými tělesy.

Tepelné čerpadlo se většinou skládá z venkovní a vnitřní části. Vnitřní část skoro nerozeznáte od běžného kotle nebo ohřívače vody. Nemá žádné atypické nároky na umístění ani na velikost prostoru a zajišťuje předávání tepla do topného systému. Venkovní část zajišťuje odběr tepelné energie ze zvoleného zdroje.Velikost a podoba venkovní části je v závislosti na tom z jakého zdroje se teplo získává.
Princip tepelného čerpadla popsal již v 19. století anglický fyzik lord Kelvin.

Přestože se jedná o chladící zařízení (stejné jako lednička), využíváme jej vytápění a ohřevu vody.Teplo získané z okolí má nízko teplotu a za pomoci tepelného čerpadlaje musíme  převést na teplotu vyšší .

Spodní voda je dobrým zásobníkem slunečního tepla. I po dobu nejchladnějších zimních dnů si udržuje stálou teplotu +8°C až +12°C. V tom spočívá její výhoda. Na základě stálé teplotní úrovně tohoto zdroje tepla je po celý rok topný faktor TČ příznivý. Bohužel spodní voda není všude k dispozici jak v dostatečném množství, tak v potřebné kvalitě. Ale kde je možné ji použít, tam se to vyplatí.
Použití spodní vody musí být povoleno příslušným úřadem (všeobecně vodohospodářským úřadem). Pro tento způsob získávání tepla je třeba zřídit jednu studnu pro čerpání vody a druhou pro jímání vody, jak ukazuje obrázek.
Jako zdroje tepla se také hodí jezera a řeky, protože působí rovněž jako zásobníky tepla. O možnostech využívání vody pro tyto účely poskytnou informace příslušné místní úřady.

Zdrojem tepla je země pomocí zemních sond


Jde o svislé zemní sondy na jímání tepla, které na rozdíl od potrubních kolektorů vyžadují jen málo místa, a které se pomocí vrtných zařízení dají umístit do hloubky až 100 m. Tyto zemní sondy sestávají z patky sondy a ze svislých souvislých trubek z polyetylenu, jak je znázorněno na obrázku. Podobně jako u zemních kolektorů cirkuluje systémem nemrz. směs, která teplo zemi odnímá. Měrný výkon sond je závislý na složení půdy a pohybuje se mezi 30 a 100 W na metr zemní sondy. Podle typu TČ a podle jakosti půdy se pro jedno vytápěcí zařízení zřídí případně více sond. Projekt takovýchto zařízení je třeba předložit k posouzení a požádat příslušný místní úřad o schválení.

Zdrojem tepla je země pomocí zemních kolektorů


V hloubce od 1,2 do 1,5 m je země i v chladných dnech dostatečně teplá, aby mohla být TČ hospodárně provozována. Předpokladem však je, aby byl k dispozici dostatečně veliký pozemek k položení potrubního systému, který bude teplo země odvádět. Měrný výkon kolektorů se pohybuje kolem 40 W/m² u půdy s výskytem spodní vody a 10 až 15 W/m² u suchých, písčitých půd. Trubkami protéká taková nemrznoucí směs, která je pro životní prostředí nezávadná a předává teplo výparníku TČ, jak je schematicky znázorněno na obrázku.
Skutečností je, že je zapotřebí plocha pozemku 2-3 krát tak veliká jako vytápěná plocha. Pokud tomu tak je, pak je zde nevyčerpatelný energetický zdroj a ideální předpoklad pro použití TČ země/voda.

Zdrojem tepla je vzduch

Tato tepelná čerpadla přeměňují na teplo energii obsaženou ve venkovním vzduchu. Instalací tepelného čerpadla vzduch—voda  můžete snížit spotřebu energie pro vytápění až o 65 % ve srovnání s běžnými otopnými systémy.Tepelné čerpadlo  typu vzduch—voda volíme v případě, kdy není možné na pozemku vrtat hlubinný vrt nebo budovat zemní kolektory.

Zdrojem tepla je odpadní vzduch

Při řízeném větrání s využitím tepla obsaženéhove vypouštěnémvzduchu (tzv. rekuperace tepla) se využívá energieobsažená ve ventilačním vzduchu, který by byl jinak bez užitku vypouštěn ven. Navíc se při rekuperaci využívá i teplo generované uvnitř budovy svítidly, osobami či domácími spotřebiči.

Správná ventilace, tedy zcela hygienicky nezávadný vzduch uvnitř budovy, je základním požadavkem pro zdravé domácí prostředí.

Partneři

Litujeme, ale nemáte nainstalován nebo povolen Flash Player

view
2009 - Všechna práva vyhrazena www.bzekoinstal.cz Copyright © 2021